Staneme sa vaším komplexným dodávateľom

Čo získate využitím služby Outsourcing?

Jednoduchá definícia služby Outsourcing popisuje servis, ktorý umožňuje delegovanie vnútropodnikových aktivít na externý subjekt- dodávateľa.

Práve v tom spočíva najväčšia výhoda tohto servisu: môcť zamerať sa na nové vízie, plány, inovácie, projekty, a v konkrétnych činnostiach spoľahnúť sa na niekoho iného, odborníka v danom fachu.

To si samozrejme vyžaduje dôveru, osobitný prístup, kvalitu dodávaných služieb a v neposlednom rade, neustály, osobný kontakt.

MIA Outsourcing

V MIA Solutions sme sa rozhodli poskytovať danú formu servisu trochu inak. Prečo?

  • Pretože chceme na trhu vyplniť dieru medzi agentúrnym náborom a veľkými outsourcingovými projektami.
  • Pretože vývoj a outsourcing spolu súvisia a my ich vieme pokryť.
  • Pretože zákazník si zaslúži jeden, komplexný, spoľahlivý kontakt.

Naša idea je v tomto smere prostá: Byť pre klienta komplexným dodávateľom v pokrytí celého lifecycle zvereného projektu a poskytnúť podporu v oblasti náboru.

Náš prístup k vám

Sme pripravení zastrešiť váš projekt šikovnými vývojármi, testermi, analytikmi, architektmi, projektovými manažérmi. Pokiaľ aktuálne kapacity na projekt nepostačujú, nastupuje náš recruitment tím, ktorý je schopný v krátkej dobe, požadovanej kvalite a podľa vašich kriterií doplniť vyhovujúcich ľudí, našich budúcich, nových kolegov.

Náborom to nekončí. Služba outsourcing vám umožňuje spoľahnúť sa na nás v komplexnej starostlivosti o dedikovaného človeka (manažment úloh pre konkrétnu rolu, HR služby, mzdy, osobný rozvoj, ... Obdobne ako pri zamestnávaní interného človeka, kde túto starostlivosť zabezpečuje niekoľko Vašich oddelení: Manažér, HR, účtovné oddelenie, tréningové centrum, ...)

Technológie, na ktoré sa zameriavame

Technológie, na ktoré sa zameriavame

C#, .Net, Java, JavaScript, HTML, CSS, Databazy (Oracle, MS SQL), TIBCO

Radi sa s vami k danej téme stretneme osobne a spoločne definujeme, ako vám vieme pomôcť. Pre viac informácií a osobné stretnutie nás kontaktujte.

Radi sa s vami k danej téme stretneme osobne a spoločne definujeme, ako vám vieme pomôcť. Pre viac informácií a osobné stretnutie nás kontaktujte.